Mersin / Turkey
İletişim

+90-505-986-4331

Üniversite Yolu

Yenişehir, Mersin, TR

9AM-8PM

Pzts-Cmts

Bu Anlaşma, size inmersin.com tarafından Hizmetlerin tedarik edilmesini düzenler. “Siz” ve “sizin” terimleri, Servisleri alan, kullanan veya başka şekilde erişen kişiyi ifade eder.

1. BU SÖZLEŞME HAKKINDA

1.1. Bu Anlaşma aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

(a) çevrimiçi acente portalında mevcut olan Hizmetler için elektronik başvuru formu (Başvuru Formu);

(b) bu ​​şartlar ve koşullar (zaman zaman inmersin.com tarafından değiştirildiği gibi);

(c) http://www.inmersin.com/index.php/terms-conditions/ adresindeki Web Sitesinin genel Kullanım Şartları ve Koşulları (zaman zaman inmersin tarafından değiştirildiği gibi); ve

(d) bu Anlaşmanın bir parçasını oluşturmak üzere ifade edilen inmersin tarafından size sağlanan diğer tüm belgeler.

1.2. Bu Sözleşmenin bölümlerinde bir hükümde bir tutarsızlık varsa, Madde 1.1’de daha önce listelenen kısımda yer alan hüküm, bu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, tutarsızlık derecesine göre geçerlidir.

2. HİZMETLER

2.1. Hizmetler, www.inmersin.com adresindeki web sitesinde satılık veya kiralık mülklerinizi listelemenizi sağlayan bir işlevsellik ve platform sunar. Lütfen, Hizmetlerin bir parçası olarak kullanılabilecek veya kullanılabilir olan özellik ve işlevlerin olduğunu unutmayın. Web sitesinde, Hizmetlere veya Web Sitesine erişmek için kullanılan cihaza veya uygulamaya bağlı olarak farklı olabilir (örneğin, masaüstü veya mobil).

2.2. Bir Hizmet için Başvuru Formu ile başvurabilirsiniz. inmersin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bir Hizmet için gönderilen Başvuru Formunu kabul edebilir veya reddedebilir. Inmersin tarafından kabul edilen her bir Başvuru Formu için inhome’ler ve siz arasında ayrı bir Sözleşme oluşturulur.

2.3. Emlak listeleri yazılım sağlayıcınızın, girişlerinizin inmersin.com’a aktarılması ve Web sitesine yüklenmesi için gerekli tüm işlemleri yapabileceğini kabul edersiniz.

2.4. İnmersin.com bir Hizmeti (veya bunun bir bölümünü) değiştirmeye veya terk etmeye karar verirse veya istenirse, inmersin.com size makul bir bildirimde bulunabilir: (a) sizi değiştirilmiş hizmete veya alternatif bir hizmete devredebilir; veya (b) Hizmeti iptal etmek. İnmersin.com’un sizi transfer etmeyi teklif ettiği hizmet size maddi olarak zarar vericiyse, hizmeti iptal edebilirsiniz, ancak bu hizmetle ilgili veya bununla bağlantılı olarak ödenen Ücret ve ücretlerin iadesi veya geri ödemeleri hakkınız olmayacaktır. .

2.5. Bir Hizmet içermez: (a) hizmetleri yedekleme; (b) kişiselleştirme; (c) eğitim; (d) tesisinize devam etmek; veya (e) aşağıdakilerden kaynaklananlar dahil olmak üzere hata veya kusurların düzeltilmesi: (i) sizin tarafınızdan sağlanan hatalı ekipman veya donanım; veya (ii) önemsiz eylemleriniz veya ihmalleriniz ve inmersin.com’un makul kontrolü dışındaki olaylar.

3. INMERSIN.COM’un SİZE VERDİĞİMİZ

3.1. inmersin.com: (a) Hizmetlere gereken özeni göstererek, ancak sürekli veya hatasız olacağını garanti etmez; ve (b) Hizmetleri sağlamak için uygun niteliklere sahip personeli kullanmak.

3.2. inmersin.com şunları garanti etmez, temsil etmez veya garanti etmez:

(a) Siz veya Web Sitesinin kullanıcıları Web Sitesine sürekli erişebilecek;

(b) Hizmetler tüm virüslerden, kusurlardan veya hatalardan arınmış veya eksiksiz olacaktır. Bir Hizmet’teki herhangi bir kusur veya hatanın varlığının, siz ve inmersin.com arasındaki herhangi bir anlaşmanın ihlali teşkil etmediğini kabul ve kabul edersiniz; ve

(c) Bir Hizmet kullanılarak sağlanan veya erişilen herhangi bir bilgi, kullanım amacınız için doğru ve eksiksiz veya yeterlidir.

3.3. inmersin.com, Web Sitesinin herhangi bir nedenle kullanılamaması durumunda, arızalara, yükseltmelere, önleyici veya düzeltici bakım faaliyetlerine veya telekomünikasyon sarf malzemelerinin kesintiye uğramasına neden olabilecek bilgisayar arızaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sorumlu tutulamaz.

4. INMERSIN.COM’A VERDİĞİNİZ

4.1. Siz yalnızca siz sorumlusunuz:

(a) Hizmetlere erişmek ve kullanmak için gerekli telekomünikasyon hizmetleri ve altyapıları (İnternet erişimi dahil) edinmek; ve

(b) İnternet üzerinden herhangi bir iletişimin (e-postalar dahil), geçiş sırasında ve bu iletişimlerin teslimatı sırasında uygun şekilde güvence altına alınmasını sağlamak. inmersin.com, Web Sitesi ile iletişimi şifrelemek için tasarlanmış endüstride mevcut şifreleme teknolojisini kullanabilir, ancak inmersin.com’un güvenlikten veya bu tür bir iletişimden hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

4.2. Hizmeti kullanırken, şunları yapmalısınız:

(a) Gönderilen Materyallerin zaman zaman inmersin.com tarafından istenen biçimde temin edildiğinden ve doğru mülkün bulunduğundan ve inmersin.com üzerinden yayınlanmasına izin vermeyeceğiniz herhangi bir bilgi içermediğinden emin olun;

(b) materyalleri sadece inmersin.com’a, inmersin.com tarafından önceden onaylanmış bir yöntemle (örneğin, yetkili bir XML sağlayıcı aracılığıyla) gönderin;

(c) Web sitesinde belirtilen tüm politikalar dahil olmak üzere, zaman zaman inmersin.com tarafından size bildirilen veya başka şekilde bildirilen tüm politikalara uymak;

(d) inmersin.com’a makul derecede necessa gibi bir yardım sağlamak

Size Hizmeti sağlamak için;

(e) inmersin.com tarafından bir Hizmet sağlamak için gereken bilgileri değiştirirseniz, inmersin.com’u yazılı olarak bilgilendirmek;

(f) bir Hizmeti kullanmak için gerekli tüm donanım ve yazılımı zaman zaman sağlamak ve güncellemek;

(g) personelinizi bir Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak eğitmek ve personelinizin bu Sözleşmeye uymasını sağlamak;

(h) sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir telekomünikasyon ücretini ödemek; ve

(i) bir Hizmet aracılığıyla elde edilen bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve eksiksizliğini değerlendirmek.

4.3. Yapmamalısın:

(a) bir Hizmet’i bu Sözleşmede belirtilen amaçlar dışındaki herhangi bir amaç için kullanmak;

(b) herhangi bir kimsenin bir Hizmeti yasal olarak kullanmasını engelleyen her şeyi yapmak;

(c) inmersin.com tarafından önceden verilen ve yazılı izni olmadan (kendi takdirine bağlı olarak verilmiş veya verilmeyen) herhangi bir kişiye bir Servis ile ilgili olarak size sunulan herhangi bir malzeme veya bilgiyi kullanmak veya sağlamak;

(d) Hizmet ile ilgili olarak dağıtmak, kiralamak, kiralamak, satmak veya yeniden satmak, ücretlendirmek, alt lisans vermek, devretmek, devretmek veya başka türlü işlem yapmak;

(e) üçüncü taraf bir sitede, ağda veya borsada inmersin.com kullanıcılarını yeniden hedeflemek amacıyla herhangi bir etiket, kod, çerez veya diğer veri izleme veya toplama cihazını bir reklam içine eklemek;

(f) reklam verilerini inmersin.com’da davranışsal hedefleme veya başka bir şekilde yeniden hedefleme türü olmadan reklamları göstermenin sonucu olarak reklamcılık istatistiklerini bağlantı, havuzlama, ilişkilendirme, yeniden satma, aktarma, ifşa etme veya açıklama yapma inmersin.com’un yazılı izni;

(g) herhangi bir liste de dahil olmak üzere inmersin.com tarafından yayınlanan herhangi bir bilgiyi kopyalamayı amaçlayan herhangi bir cihaz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir Hizmetin işleyişine müdahale eden veya müdahaleye teşebbüs eden herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin tanıtmak veya kullanmak;

(h) esas olarak inmersin.com tarafından yayınlanan herhangi bir bilgiden oluşan herhangi bir veri tabanını doğrudan veya dolaylı veya tamamen veya kısmen oluşturmak veya başka şekilde üretmek; veya

(i) Web sitesinde bulunan arama sonuçlarını etkilemek amacıyla listeleri bilerek geri çekmek ve listeye bırakmak;

4.4. İnmersin.com’a şunu garanti ediyorsunuz:

(a) bir emlakçı, mülk geliştirici veya inşaatçı olarak faaliyet göstermenizi sağlamak için gerekli olan ve işiniz ve faaliyetleriniz için gerekli olan tüm lisansları, izinleri, onayları ve izinleri almış ve sürdürmeniz;

(b) yayınlanma amaçlı olsun olmasın, tüm Gönderilen Materyaller:

(i) doğrudur ve tüm ilgili yasalara uyar;

(ii) herhangi bir kimsenin haklarını (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal etmez ve Gönderilen Materyallerin kullanımının herhangi bir kişinin haklarını (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal etmediğini ve ihlal etmeyeceğini;

(iii) yasadışı, hileli, müstehcen, saldırgan, hakaret içeren veya on sekiz (18) yaşın altındaki insanlar için uygun olmayan herhangi bir şekilde;

(iv) yanıltıcı veya aldatıcı değil, yanıltıcı veya aldatıcı olma ihtimali yoktur; veya

(v) Web Sitesinde veya bilgilerin yayınlandığı herhangi bir web sitesinde olumsuz bir şekilde yansıtabilecek hiçbir şeyden oluşmaması; ve

(c) Kişisel bilgilerin kullanımı ve kullanımına ilişkin tüm yasalar dahil olmak üzere Hizmeti kullanımınızla ilgili tüm geçerli yasalara uyacağınız.

4.5. İnmersin.com’un size Hizmetleri sağlayabilmesi için doğru iletişim bilgilerinize sahip olmasından yalnızca siz sorumlusunuz. İnmersin.com’un sizin tarafınızdan sağlanan veya tarafımızdan toplanan kişisel bilgileri, inmersin.com’un Gizlilik Politikasına uygun olarak doğrudan veya dolaylı olarak kullanabileceğini kabul edersiniz.

5. LİSTELERE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR

5.1. Hizmeti kullanırken, şunları yapmalısınız:

(a) yalnızca satış veya kiralama amaçlı gayrimenkulleri listeler;

(b) yalnızca şu anda satış veya kiralama için mevcut olan ve satış veya kiralama için pazarlamaya yetkili olduğunuz mülkleri listeler;

(c) bu girişin konusu olan mülkün kiralanması ve satışı ile ilgili olarak herhangi bir tanıtım web adresini veya doğrudan girişinizle ve hizmetlerinizle ilgili olmayan diğer tanıtım malzemelerini içermez;

(d) inmersin.com ve ilgili kurumları ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet eden bir işletme veya hizmetle ilgili hiçbir bilgi içermemesi;

(e) mülkle ilgili Gönderilen Materyallerin söz konusu mülkiyeti doğru bir şekilde temsil etmesini ve sınırları, filigranları (inmersin.com tarafından istisna olarak izin verilmedikçe), acentenin konumunu veya irtibat bilgilerini içermemesini sağlamak;

(f) listelenen mülkün konumunu doğru bir şekilde belirtmek;

(g) artık satılmayan veya kiralanmayan mülkleri derhal kaldırmak (örneğin satılan, kiralanan veya piyasadan çekilen mülkler);

(h) Hizmetteki her bir mülkü yalnızca satış veya kiralama için listele;

(i) her mülk için en azından bu Anlaşma’nın ve / veya Web Sitesinin 6ncı Maddesinde belirtildiği üzere, yayın için asgari zorunlu alanları sağlamak;

(j) yalnızca sizin için satış ve kiralama ilanlarını listelemenizi sağlamak

ilgili mülkü satmak ve kiralamak için satıcı veya kiracı tarafından atanmış; ve

(k) mülk lot adresi başına yalnızca bir girişi listeleyin.

5.2. inmersin.com yasaların izin verdiği ölçüde hata, yanlış yerleştirme, değişiklik, ihmal veya herhangi bir listeyi yayınlamamaktan sorumlu olmayacaktır.

6. MINIMUM BİLGİ

6.1. Aşağıdaki bilgiler, web sitesinde yayınlanmak üzere her ilan için inmersin.com’a vermeniz gereken minimum bilgidir:

(a) sokak adresi;

(b) mülk tipi (örneğin, ev, apartman);

(c) ünvan;

(d) açıklama;

(e) yatak odası sayısı (boş arazi hariç);

(f) banyo sayısı (boş arazi hariç);

(g) boş araç sayısı (boş arazi hariç);

(h) görüntüler (en az 1);

(i) ekran fiyatı (sayısal değer veya metin, örneğin POA olabilir); ve

(j) durum (örneğin, cari, satılan, kiralanan, geri çekilen).

6.2. Yukarıda listelenen tüm bilgilerin bir girişte yayınlamamasını veya yayınlamamasına izin vermediğiniz durumlarda, inmersin.com girişini Web sitesinde yayınlayamayabilir.

6.3. inmersin.com, bu Sözleşmeyi güncelleyerek ya da Web sitesindeki alan gereksinimlerini güncelleyerek Web Sitesinde yayınlanması için gereken her ilan için gerekli olan minimum gerekli bilgileri güncelleme hakkını saklı tutar.

7. EMLAK DİNLEME İLKELERİ

7.1. inmersin.com, zaman zaman mülk listelerinin Web Sitelerinde yapılan aramalarda nasıl iade edileceğine ilişkin yönergeler belirleyebilir.

7.2. Bu Sözleşme tarihinde olduğu gibi, inmersin.com’un arama sonuçlarını belirlemek için kullandığı bilgiler şunlardır:

(a) sağlanan değerler, mülk tipi, mülk özellikleri ve ilgili üçüncü taraf verileri ve kaynakları; ve

(b) fiyat veya fiyat iyileştirme ile ilgili arama sonuçlarını belirlemek için, XML beslemesinde veya inmersin.com aracı gösterge tablosu içinde reklamı yapılan fiyattan ayrı olarak sağlanan arama değerleri.

7.3. inmersin.com, bu Sözleşmeyi güncelleyerek veya Web Sitesinde güncellenmiş kuralları hazırlayarak bu kılavuzları zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

8. KURŞUNLARLA İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR

8.1. Bunu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz:

(a) inmersin.com, alabileceğiniz müşteri adaylarının sayısı ile ilgili hiçbir garanti vermez (yani, Web Sitesinin kullanıcıları tarafından gönderilen daha fazla bilgi için sorular); ve

(b) inmersin.com’un orijinalliği, doğruluğu veya bu tür ipuçlarının başka türlü üzerinde kontrolü yoktur.

8.2. Mecbursun:

(a) potansiyel müşterilerin inmersin.com (ya da anlaşması olan herhangi bir üçüncü taraf) tarafından gönderilmesi gereken her ilan için geçerli bir e-posta adresi sağlayın;

(b) tüm müşterilerin profesyonelce ve hızlı bir şekilde uygun şekilde eğitilmiş bir kişi tarafından kullanılmasını sağlamak; ve

(c) herhangi bir kişiye elektronik olarak veya başka türlü bir ipucu (veya bir ipucudan türetilen bilgi) satıp satmamak, tahsis etmemek veya başka şekilde temin etmemek.

8.3. Bunu kabul ettin:

(a) inmersin.com, tüm müşteri adaylarını belirtilen e-posta adresine ya da mümkün olmadığı durumlarda alternatif bir e-posta adresine teslim etmek için elinden geleni yapacaktır;

(b) inmersin.com, size herhangi bir teknik ya da teknolojik hata ya da başarısızlıktan kaynaklanan ya da bir müşteri adayı sağlamadaki herhangi bir gecikme ya da başarısızlığın herhangi bir üçüncü şahıstan kaynaklandığı durumlarda, size yol göstermekle ilgili herhangi bir gecikme ya da başarısızlıktan sorumlu olmayacaktır. listeleri gösteren bir üçüncü taraf web sitesi ve

(c) her giriş için teslim edilen müşteri adaylarının sayısını doğru bir şekilde kaydetmek için, inmersin.com, tarafınızdan sağlanan iletişim bilgileri üzerinde tek kontrol sahibidir ve herhangi bir girişe yetkisiz iletişim bilgileri eklemeyi denemeyeceksiniz.

9. SUNULAN MALZEMELER VE İÇERİK İZLEME

9.1. Gönderilen Materyalleri yükleyerek, inmersin.com’a, dünya çapında, münhasır olmayan, kalıcı, telif ücretsiz, geri alınamaz, devredilemez ve alt lisanslanabilir bir lisansı kullanmak, çoğaltmak için otomatik olarak hibe verirsiniz (veya bu tür malzemenin sahibinin açıkça verdiğini garanti edersiniz). Gönderilen Materyalleri aşağıdaki amaçlarla uyarlamak, değiştirmek, iletmek, göstermek, gerçekleştirmek, depolamak ve dağıtmak:

(a) bu Anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek;

(b) Gönderilen Materyalleri ve bir Web Sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi (inmersin.com tarafından sahip olunan veya işletilen web siteleri veya inmersin.com’un vermeyi kabul ettiği bir üçüncü tarafın sahip olduğu veya işlettiği web sitelerinde yayınlamak) , listeleri, bilgileri veya materyalleri ve arama motorları veya diğer çevrimiçi veya baskıya dayalı ortamlar dahil olmak üzere ilgili hizmetleri paylaşmak veya dağıtmak;

(c) inmersin.com ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılmak üzere istatistikler, veritabanları ve derlemeler oluşturmak, inmersin.com’un bilgilerinizi sizinki gibi tanımlayan hiçbir konuda ifşa etmemesi koşuluyla; ve

(d) abonelik bilgilerinizi, inmersin.com’un abonelik bilgilerinizi gayrimenkulle ilgili uygulama hizmetinin bir parçası olarak kullanımıyla sınırlı bir lisans sözleşmesi bulunan üçüncü bir tarafa alt lisansla vermek. Bu lisans, şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir form, medya veya teknoloji için geçerli olacaktır.